Lees meer

80

hectare plangebied
49
hectare panelen
21.5
hectare landschapsontwikkeling

Onderzoeksgebied

Zonnepark Middelsee is in gesprek met Dairy Campus,  zodat het tevens als onderzoeksgebied voor Dairy Campus en Wageningen UR kan dienen. Binnen Wageningen UR wordt op diverse plaatsen gewerkt aan verbinding tussen plannen rondom zonne-energie, landschappelijke inpassing en mogelijkheden om functies te verbinden. Er wordt antwoord gezocht op de vraag: Hoe kan zonne-energie productie gecombineerd worden met agrarische productie/grondgebonden veehouderij?

Het zonnepark zal op deze manier meerdere doeleinden bieden, naast het primaire doel om duurzame energie op te wekken voor Friesland. 

Ecologische verrijking

De randen in en rondom het zonnepark (de ecologische oevers, het struweel langs het spoor en de kruidenrijke akkerranden langs de interne watergangen) zorgen voor een ecologische verrijking van het gebied. Een grotere diversiteit aan flora ontstaat door de ecologische oevers en extensiever beheer waardoor andere grassen, ruigte, bloemen en kruiden een kans krijgen. Dit zorgt weer voor kansen voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. In totaal gaat het om ongeveer 8,5 hectare aan randen. Naast deze randen zijn er drie zones ingericht met als primaire doel de ecologische verrijking van de omgeving.

Rondom de woningen aan de Kempenaersreed komt circa 6,5 hectare aan weilanden beschikbaar voor extensief weidebeheer en natuurontwikkeling. Tevens wordt een informatief wandel en fietsgebied gecreëerd

Duurzame ontwikkeling met oog voor de omgeving

De randen in en rondom het zonnepark (de ecologische oevers, het struweel langs het spoor en de kruidenrijke akkerranden langs de interne watergangen) zorgen voor een ecologische verrijking van het gebied.

Omgeving

Uiterst zorgvuldig ruimtelijk ingepast plan

Lokaal

Dit project is 100% Nederlands.

Duurzaam

Echte groene energie voor de gemeente leeuwarden

Natuur

Meer ruimte voor ecologie en de mens

Delen

Lokaal eigenaarschap mogelijk gemaakt

Kennis

Onderzoek naar een permacultuur project

Aanpak en fasering

De aanleg van park Middelsee bestaat uit een vijftal fasen.
Op dit moment bevindt het project zich in fase 2.

1

2018

Start planvorming
2

2020

Aanvraag vergunning
3

2021

Subsidie
4

2023

Bouw
5

2024

Groene stroom produceren

Het initiatief

Initiatiefnemer en eigenaar van Zonnepark Middelsee zijn Solar Proactive en Gutami Solar. Energie coöperatie Goutum organiseert de participatie van de omgeving en heeft een deelname in het zonnepark in overweging.

Diary Campus en Wageningen UR bekijken de onderzoeksmogelijkheden in het noordelijke deel van het zonnepark. Met Permacultuur Friesland, de beheerders van Frijlân, wordt gekeken naar de productie van gewassen en wordt er onderzoek gedaan naar secundair grondgebruik en hoe te combineren met zonne-energie.

Interesse in participatie in dit project? Neem contact op met Coöperatie Energiek Goutum via info@energiekgoutum.nl

Meer weten over de locatie van Zonnepark Middelsee?

Lees meer over de mogelijkheden voor een ecologische inrichting van zonneparken
Download de plankaarten van het project.

Download

Over Solar Proactive

Wij werken aan een samenleving met minder CO2 uitstoot, hier is behoefte aan! Deze energietransitie kan ons niet snel genoeg gaan, samenwerking hierin is nodig.
SolarProactive ontwikkelt zonneparken waarbij in het ontwerp aandacht is voor landschap en natuur. Een voorbeeld project hierin is zonnepark Pekela, waar een natuurinclusief ontwerp is uitgewerkt.

Naar de website

Over Gutami Solar

Gutami is gespecialiseerd in het bouwen en beheren van zonne-energie systemen.

Wij kijken naar haalbaarheid en veiligheid van de systemen. Op deze wijze dragen wij bij aan de energie transitie.

Naar de website